Hà Nội công khai giá bán các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách

Sở Tài chính Hà Nội có văn bản công khai thông tin về giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17. Ảnh: TG
Sở Tài chính Hà Nội có văn bản công khai thông tin về giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17. Ảnh: TG
Sở Tài chính Hà Nội có văn bản công khai thông tin về giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17. Ảnh: TG
Lên top