Hà Nội: Chợ cóc chặn họng giao thông suốt 10 năm, rác ngập ngụa bủa vây