Vietbuild Hà Nội 2017:

Gỗ An Cường hút khách với mô hình One-Stop Shopping Center