Giữ mắm thơm làng

Những "nghệ nhân" già đón tin vui khi nghề làm nước mắm Nam Ô 
được tôn vinh di sản phi vật thể quốc gia.
Những "nghệ nhân" già đón tin vui khi nghề làm nước mắm Nam Ô được tôn vinh di sản phi vật thể quốc gia.
Những "nghệ nhân" già đón tin vui khi nghề làm nước mắm Nam Ô được tôn vinh di sản phi vật thể quốc gia.
Lên top