Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Gian dối nhưng lại khẳng định "đúng quy định"

Sau khi có được "bảo bối" chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho đi giết mổ, xe chở lợn BKS 37C - 33638 vô tư ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Trong ảnh chiếc xe này qua Trạm thu phí Hoàng Mai ở cuối Nghệ An, đầu tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hành trình ra Bắc. Ảnh: Trần Tuấn
Sau khi có được "bảo bối" chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho đi giết mổ, xe chở lợn BKS 37C - 33638 vô tư ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Trong ảnh chiếc xe này qua Trạm thu phí Hoàng Mai ở cuối Nghệ An, đầu tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hành trình ra Bắc. Ảnh: Trần Tuấn
Sau khi có được "bảo bối" chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho đi giết mổ, xe chở lợn BKS 37C - 33638 vô tư ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Trong ảnh chiếc xe này qua Trạm thu phí Hoàng Mai ở cuối Nghệ An, đầu tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hành trình ra Bắc. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top