Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giấc mơ nông sản sạch, tại sao không?