Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng 150 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng.
Lên top