Giá vàng tiếp tục tăng, nhà đầu tư đặt nhiều hi vọng

Lên top