Giá vàng "nhảy vọt" lên đỉnh, nhà đầu cơ chưa muốn chốt lời

Lên top