Giá vàng hôm nay 6.4: Ồ ạt tăng, nên mua vào hay bán ra lúc này?

Lên top