Giá vàng hôm nay 3.1: Người mua vàng lỗ nặng

Lên top