Giá trị nông sản Việt tăng mạnh nhờ đầu tư chế biến

Vải thiều Việt Nam đang được bầy bán tại thị trường các nước. Ảnh: Minh Thúy
Vải thiều Việt Nam đang được bầy bán tại thị trường các nước. Ảnh: Minh Thúy
Vải thiều Việt Nam đang được bầy bán tại thị trường các nước. Ảnh: Minh Thúy
Lên top