Giá thịt lợn ổn định, sức mua tăng

Bà Trần Thị Hồng cho biết, giá thịt mảnh lấy buôn tăng nhự 2.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ vẫn ổn định. Ảnh: Khánh Vũ
Bà Trần Thị Hồng cho biết, giá thịt mảnh lấy buôn tăng nhự 2.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ vẫn ổn định. Ảnh: Khánh Vũ
Bà Trần Thị Hồng cho biết, giá thịt mảnh lấy buôn tăng nhự 2.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ vẫn ổn định. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top