Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Tiểu thương mòn mỏi chờ khách mua hàng. Ảnh: Tạ Quang.
Tiểu thương mòn mỏi chờ khách mua hàng. Ảnh: Tạ Quang.
Tiểu thương mòn mỏi chờ khách mua hàng. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top