Giá hồ tiêu tăng: Nông dân mừng, nhưng cần tỉnh táo về kế hoạch sản xuất

Hiện Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Th.T
Hiện Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Th.T
Hiện Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Th.T
Lên top