Giá dưa hấu tăng nhẹ trở lại, người trồng có hy vọng thu hồi vốn

Lên top