Giá điện tăng 8,36% vào 20.3, tháng này điện sẽ tính như thế nào?

Lên top