Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá dầu giảm trở lại sau khi tăng mạnh