“Gạo bẩn” - sự thật hay là đòn “dìm hàng” người khác?

Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Lên top