Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

FrieslandCampina Việt Nam xuất khẩu sữa sang thị trường Hồng Kông