FPT IS bắt tay Moody’s Analytics giúp quản trị rủi ro cho các ngân hàng

Việc FPT IS hợp tác với Moody's Analytic sẽ  cung cấp thêm giải pháp quản trị rủi ro cho ngân hàng theo đúng chuẩn Basel II. Ảnh: K.H
Việc FPT IS hợp tác với Moody's Analytic sẽ cung cấp thêm giải pháp quản trị rủi ro cho ngân hàng theo đúng chuẩn Basel II. Ảnh: K.H
Việc FPT IS hợp tác với Moody's Analytic sẽ cung cấp thêm giải pháp quản trị rủi ro cho ngân hàng theo đúng chuẩn Basel II. Ảnh: K.H
Lên top