EVN phải xác định mình là trụ cột trong việc cấp điện

Lãnh đạo Bộ Công Thương trao cờ thi đua cho các đơn vị thành viên của EVN đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Đức Thành
Lãnh đạo Bộ Công Thương trao cờ thi đua cho các đơn vị thành viên của EVN đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Đức Thành
Lãnh đạo Bộ Công Thương trao cờ thi đua cho các đơn vị thành viên của EVN đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Đức Thành

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM