EU đóng cửa biên giới vì dịch COVID-19, lưu thông hàng hoá bị ảnh hưởng?

Lên top