Du lịch Khánh Hòa: Kỳ nghỉ lễ đìu hiu

Công nhân trang trí hoa trên đường Trần Phú đưa đến diện mạo mới cho thành phố biển những ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Ảnh: Phương Linh
Công nhân trang trí hoa trên đường Trần Phú đưa đến diện mạo mới cho thành phố biển những ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Ảnh: Phương Linh
Công nhân trang trí hoa trên đường Trần Phú đưa đến diện mạo mới cho thành phố biển những ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Ảnh: Phương Linh
Lên top