Dự báo xuất khẩu nông sản tháng 4 ước đạt 3,5 tỉ USD

Giá trị XK gỗ và lâm sản tháng 4.2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch XK lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Giá trị XK gỗ và lâm sản tháng 4.2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch XK lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Giá trị XK gỗ và lâm sản tháng 4.2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch XK lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỉ USD. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top