Đội xe 5 sao Mercedes-Benz đến với đất cảng Hải Phòng