Dịp Rằm Tháng Giêng: Hoa quả tăng nhẹ, thực phẩm giữ giá