Diện tích và sản lượng hoa, rau phục vụ Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng tăng cao

Lên top