Điện thoại thương hiệu Việt rút lui đầy tiếc nuối khỏi Ấn Độ

Thương hiệu Mobiistar ra mắt tại thị trường Ấn Độ tháng 5.2018 (ảnh: Mobiistar).
Thương hiệu Mobiistar ra mắt tại thị trường Ấn Độ tháng 5.2018 (ảnh: Mobiistar).
Thương hiệu Mobiistar ra mắt tại thị trường Ấn Độ tháng 5.2018 (ảnh: Mobiistar).
Lên top