Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tùng Giang.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tùng Giang.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top