Dịch COVID-19 bùng phát khiến nhà vườn, người bán hoa "sốt ruột" lo ế

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ngay thời điểm cận Tết khiến việc kinh doanh hoa Tết bị ảnh hưởng. Ảnh: N.L
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ngay thời điểm cận Tết khiến việc kinh doanh hoa Tết bị ảnh hưởng. Ảnh: N.L
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ngay thời điểm cận Tết khiến việc kinh doanh hoa Tết bị ảnh hưởng. Ảnh: N.L
Lên top