"Đi thì mắc núi, về thì mắc sông", nhà đầu tư điện mặt trời nên làm gì?

Lên top