Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầu tư gần 3,4 triệu USD chế tạo vacxin cho lợn nuôi trang trại