“Đau đầu” xử lý 3.000 container hàng phế liệu “vô chủ”

Phế liệu không đạt tiêu chuẩn NK lậu vào Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: T.H
Phế liệu không đạt tiêu chuẩn NK lậu vào Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: T.H
Phế liệu không đạt tiêu chuẩn NK lậu vào Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: T.H
Lên top