“Đau đầu” vì rác phế liệu ngập cảng

Tình trạng nhập khẩu phế liệu ồ ạt đang tạo áp lực đến kho bãi. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu ồ ạt đang tạo áp lực đến kho bãi. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu ồ ạt đang tạo áp lực đến kho bãi. Ảnh: PV
Lên top