Đảo Cô Tô thiếu nước sạch: Một số khách sạn hủy hợp đồng đón khách

Cô Tô hoang sơ, hấp dẫn du khách. Ảnh: Vũ Than Minh
Cô Tô hoang sơ, hấp dẫn du khách. Ảnh: Vũ Than Minh
Cô Tô hoang sơ, hấp dẫn du khách. Ảnh: Vũ Than Minh
Lên top