Dân nhậu biết... sợ, quán bia hỗ trợ 100.000 đồng cho khách về

Lên top