Đạm Cà Mau trao học bổng cho học sinh mùa tựu trường