Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạm Cà Mau trao học bổng cho học sinh mùa tựu trường