Đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá phục vụ người dân

Siêu thị Big C luôn đầy ắp hàng để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Cường Ngô
Siêu thị Big C luôn đầy ắp hàng để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Cường Ngô
Siêu thị Big C luôn đầy ắp hàng để phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Cường Ngô
Lên top