Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại nhạc hội “Đại hỷ Xuân 2017” - đêm hội tụ của những kỷ lục