Đại diện 12 nước dự Hội nghị Caosu tại TPHCM

Cắt băng khai mạc Hội nghị thường niên ANRPC.
Cắt băng khai mạc Hội nghị thường niên ANRPC.