Đại diện 12 nước dự Hội nghị Caosu tại TPHCM

Cắt băng khai mạc Hội nghị thường niên ANRPC.
Cắt băng khai mạc Hội nghị thường niên ANRPC.
Cắt băng khai mạc Hội nghị thường niên ANRPC.
Lên top