Đà Nẵng: Sát Tết, sức mua thấp, giá thực phẩm tăng nhẹ

Sát Tết, Đà Nẵng nghịch lý sức mua thấp, giá thực phẩm tăng nhẹ.
Sát Tết, Đà Nẵng nghịch lý sức mua thấp, giá thực phẩm tăng nhẹ.
Sát Tết, Đà Nẵng nghịch lý sức mua thấp, giá thực phẩm tăng nhẹ.
Lên top