Cuối năm lại nóng vấn đề an toàn nông sản thực phẩm

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Lên top