Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Đầu tư 86 tỉ đồng sửa chữa 216 hạng mục công trình