Công ty Tân Đệ hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều

Người lao động Công ty Tân Đệ và cán bộ Cục Quản lý thị trường tiếp nhận vài thiều Yên Thế, Bắc Giang tại Nhà máy Tân Đệ 1. Ảnh: TĐ
Người lao động Công ty Tân Đệ và cán bộ Cục Quản lý thị trường tiếp nhận vài thiều Yên Thế, Bắc Giang tại Nhà máy Tân Đệ 1. Ảnh: TĐ
Người lao động Công ty Tân Đệ và cán bộ Cục Quản lý thị trường tiếp nhận vài thiều Yên Thế, Bắc Giang tại Nhà máy Tân Đệ 1. Ảnh: TĐ
Lên top