Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nghệ đã tác động cuộc sống của bạn như thế nào?