Công bố kết quả nghiên cứu PRECISION đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân dùng NSAID