Có nên chuyển sang cơ chế đấu thầu điện mặt trời?

Lên top