THỦ TƯỚNG BỔ SUNG TÔM NƯỚC LỢ, CÀPHÊ VÀ SÂM NGỌC LINH VÀO DANH MỤC SẢN PHẨM QUỐC GIA:

Cơ hội mang về ngoại tệ mạnh

Chăm sóc vườn nhân chồi càphê phục vụ cải tạo vườn cây già cỗi. Ảnh: Đ.Đ
Chăm sóc vườn nhân chồi càphê phục vụ cải tạo vườn cây già cỗi. Ảnh: Đ.Đ
Chăm sóc vườn nhân chồi càphê phục vụ cải tạo vườn cây già cỗi. Ảnh: Đ.Đ
Lên top