Chuỗi sự kiện BRG Golf Vietnam Amateur Tour 2017: Tôn vinh phong cách gôn “chuẩn” tại Việt Nam